werkwijze

De werkwijze is deels beschreven in mijn boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is’.

Daarom wordt de hulpvrager verzocht dit boek voor zichzelf aan te schaffen. Dit kan eenvoudig via deze website. Aan de hand van de werkwijze die in het boek staat beschreven wordt stap voor stap de weg van herstel bewandeld.

Klik HIER om een stuk van de inhoud van het boek ‘Strijdlust, als lust een strijd is‘ in te zien. Je krijgt dan een aardige indruk hoe er gewerkt gaat worden.

De volgende methodische interventies en technieken worden ingezet in de begeleiding aan porno / seksverslaafden:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psycho educatie
  • Motiverende gespreksvoering
  • Systeem / relatie therapie
  • Thuiswerkopdrachten
  • Accountability
  • Ehulp (online hulpverleningsaanbod)

 

Ik vind het erg belangrijk dat de hulpvrager verbonden is aan een kerkelijke gemeente. Dat is de plek die God bedoeld heeft voor de gelovige: een plek waar pastorale zorg is, Bijbels onderwijs gegeven wordt, onderlinge gemeenschap en verbondenheid ervaren kan worden. Het omzien naar elkaar kan daar op een veel natuurlijke wijze vorm gegeven worden dan binnen de professionele contekst van de hulpverleners relatie. Tijdens het begeleidingstraject zal ik er dan ook op aandringen dat er minimaal één gesprek plaatsvind samen met iemand uit de kerkelijke gemeente.

Omdat ons leven altijd in relatie staat tot dat van anderen, zullen persoonlijke zonden vrijwel altijd gevolgen hebben voor de relaties die er zijn. Het is Gods verlangen dat er ook tussen mensen herstel, genezing en vrede is. Bij het verlenen van hulp zal ik dan ook altijd aandacht besteden aan de partner, het gezin of andere belangrijkste relaties van de hulpvrager. De inzet is daarbij steeds om te werken aan relatieherstel zolang dit nog mogelijk is.