Als binnen een bestaande relatie blijkt dat één van de partners problemen heeft met porno of ander ongewenst seksueel gedrag, dan heeft dit grote invloed op het voortbestaan van deze relatie.
Als het ongewenste seksuele gedrag voor een langere periode in het geheim heeft bestaan en dit wordt bekend, dan is het alsof er een bom binnen de relatie ontploft.

RELATIE GESPREKKEN

We zien meestal twee wegen waarlangs de onthulling van het geheim bekend kan worden:

  1. de partner komt er zelf mee
  2. de partner wordt betrapt

In beide gevallen komt de klap bij de partner hard aan. Maar de ervaring leert dat wanneer de partner wordt betrapt, de schade dubbel zo groot is. Dat komt omdat degene die bedrogen is voor zeer lange tijd de onzekerheid zal houden over de vraag of de partner echt alles heeft vertelt wat er heeft plaatsgevonden én of hij dit ook eerlijk zal vertellen in de toekomst.

Die twijfel drukt enorm op de relatie. Het vertrouwen is hierdoor ernstig beschadigd en het betekent in vrijwel alle gevallen dat er een lange tijd nodig is om dit geschonden vertrouwen weer enigszins te herstellen.

Juist omdat dit proces enorm kwetsbaar is, zal ik hierin geen overhaaste stappen zetten. Het tempo zal in nauwe afstemming met de partner moeten plaatsvinden. Als de tijd er rijp voor is zal ik altijd proberen het gesprek tussen de partners op te starten en met jullie samen onderzoeken of en hoe de breuk kan worden hersteld.

Ik adviseer de partner altijd om ook steun te zoeken bij mensen bij wie je je hart kunt luchten. Het proces wat je als partner doormaakt is een totaal ander proces dan wat de partner doormaakt die bedrogen heeft. Een organisatie waarmee ik nauw samenwerk en die hierin goede ondersteuning kan bieden is Kostbaar Vaatwerk.

Kostbaar Vaatwerk biedt hulp, hoop en (h)erkenning aan vrouwen die een relatie hebben (gehad) met een man die porno- of seksverslaafd is of was, en aan echtparen die samen willen werken aan herstel na porno- of seksverslaving. Zij doen dit door middel van verschillende activiteiten. Op hun website kun je daar meer over lezen.

Een relatiegesprek is in principe 60 minuten, maar soms zal in wederzijds overleg dit kunnen uitlopen naar 90 minuten.