Porno en media zijn al jaren trouwe partners. Toen eind negentiende eeuw de film werd uitgevonden, waren de zogenaamde blue movies (films waar seks expliciet werd getoond) zo ongeveer de eerste toepassingen.

De commerciële zenders wisten de kijkcijfers sterk naar zich toe te trekken door o.a seks en erotiek vast onderdeel te laten zijn van hun tv programmering.

De groei van de videorecorder in de jaren 70 was vooral te danken aan de seksindustrie. Tussen 1975 en 1983 bestond zo’n driekwart van de gekochte video’s uit porno. Volgens de Freespeech Coalition, een lobby groep voor de porno industrie, is met de verkoop / verhuur van porno video’s / dvd’s jaarlijks 4 miljard dollar gemoeid. Alleen al in Amerika worden er jaarlijks zo’n 10.000 pornofilms geproduceerd. Dat afgezet tegen ongeveer 500 Hollywood films per jaar laat wel zien dat er een enorme markt is voor porno en dat de moderne media hierbij een hoofdrol speelt.

De komst van het internet

Toen het internet nog maar net kwam kijken was de seksindustrie er al helemaal klaar voor. Sterker nog: De seksindustrie waren de eerste bedrijven die echt geld verdienden aan internet. Volgens ‘The Scientist Magazine van maart 2010’ gaat in de porno industrie meer geld om dan in de top technologie bedrijven tezamen, inclusief Microsoft, Google, Apple, and Amazon.

Volgens De Huffington Post uit 2013, bereiken pornosites meer mensen als Netflix, Amazon en Twitter samen. En een van de grootste aanbieders van gratis porno, YouPorn, verbruikte zes keer zoveel bandbreedte dan Hulu [soort Netflix] in 2013. 

Pornhub, een andere grote aanbieder van gratis porno, klopte zich trots op de borst dat ze in 2015 maar liefst 21,2 miljard bezoekers hadden en ‘per seconde 75GB aan data gestreamd werd, dat neerkomt op genoeg porno om de opslagruimte te vullen van 175 miljoen 16GB iPhones’.

Het internet heeft overigens zeker niet alleen slechte dingen gebracht. Een wereld aan kennis en mogelijkheden is voor ons open gegaan. Vrijwel iedereen in Nederland maakt er dan ook graag gebruik van. Jongeren lijken daarin voorop te gaan. Toch groeit ook bij jongeren het besef dat het niet alleen maar positief is. RTL nieuws heeft jongeren gevraagd de voor- en nadelen van internet te benoemen.

Het is interessant om te lezen dat deze jongeren ontdekken dat de negatieve kanten van het internetgebruik vooral in de relationele sfeer liggen. En ze noemen ook het verslavende aspect. De toename van pornogebruik wordt dan ook verklaard door de explosieve groei van het internet.

Tripple A

Drie factoren spelen een centrale rol bij de groei van het pornogebruik en worden samengevat met de naam ‘Tripple A’

  • Accessability – toegankelijkheid
  • Affordability – betaalbaarheid
  • Anonimity – anonimiteit

Nederland heeft een internetdichtheid van 97% dus eigenlijk heeft iedereen toegang tot dit internet. Ook het gebruik van internet kost vrijwel niets meer en er is een massa hoeveelheid aan seks gerelateerde informatie gratis beschikbaar. En dit alles kun je in volstrekte anonimiteit tot je nemen. Je zou kunnen zeggen dat het internet, aangevuld met de moderne media, de landingsbaan is geworden om al die veranderingen ten aanzien van onze omgang met seksualiteit voorgeschoteld te krijgen.