Online programma

Stop Por#No

Gebruik één van de online programma's als je bent vastgelopen door porno of ander ongezond seksueel gedrag en je wilt weer op een gezonde manier omgaan met je seksualiteit.

Een online behandelprogramma met praktische adviezen, actuele inzichten in de achtergronden van porno- en seksverslaving en toepassingen vanuit verschillende psychologische invalshoeken. 

Inhoud

Deel 1
In het eerste deel sta je stil bij de noodzakelijke voorbereidingen die je moet treffen om ook echt aan de slag te kunnen gaan om dit probleem bij de wortel aan te pakken. Het succes van het herstel zal onder andere afhangen van de keuzes die hier worden gemaakt!

Deel 2
In het tweede deel verdiep je je in de achtergronden van verslavingsgedrag en seksuele verleidingen en worden er preventieve hulpmiddelen en technieken aangereikt waar je in de praktijk gelijk mee aan de slag kan. Tijdens het hele programma (en ook daarna) kun je hier je voordeel mee doen.

Deel 3
In dit deel sta je stil bij de achtergronden van je eigen functioneren en hoe dit verbonden is geraakt met het ongewenste seksuele gedrag. Vanuit verschillende psychologische gezichtspunten word je geholpen dit te doorbreken en werk je aan het hervinden van je eigenwaarde en een gezonde leefstijl. Hierbij kijk je ook hoe je op een bevredigende manier invulling kan geven aan je leven en je relaties op basis van waarden die voor jou belangrijk zijn.

Samen werken

Het beste is om dit online programma samen met iemand te doen. Dat kan een professioneel hulpverlener of pastoraal werker zijn. Maar het kan ook een zogenaamde accountability partner / buddy of mentor zijn.
  • De hulpverlener kan je helpen de inzichten uit dit programma verder aan te vullen en je begeleiden bij het toepassen ervan in de praktijk van alle dag.

  • De accountability partner / buddy of mentor is een persoon van je eigen geslacht op wie je eenvoudig kunt terugvallen als het even moeilijk gaat. Deze persoon is als het goed is wat gemakkelijker toegankelijk voor je dan de hulpverlener en kan ook je maatje zijn als het hulpverleningstraject is afgesloten.
Wanneer je een account aanmaakt kun je het emailadres van jouw accountability partner / buddy, mentor of hulpverlener invoeren. Elke keer als jij een onderdeel afrondt met de bijbehorende vragen, zal deze persoon automatisch een mail krijgen met in de bijlage de vragen en jouw antwoorden. Deze kun je dan op een later moment samen bespreken

Algemene versie

Online programma met praktische adviezen, actuele inzichten in de achtergronden van porno- en seksverslaving en toepassingen vanuit verschillende psychologische invalshoeken.

Lust Leren Loslaten

Online hulp programma
19
95
Eenmalig
  • Deel 1: Voorbereiding
  • Deel 2: Verslavingsgedrag begrijpen
  • Deel 3: Persoonlijk functioneren verbeteren
Algemeen

Christelijke versie

De christelijke versie van het online programma is in de basis hetzelfde als de algemene versie, met dat verschil dat er Bijbels pastorale principes in verweven zijn.

Lust Leren Loslaten

Online hulp programma
19
45
Eenmalig
  • Deel 1: Voorbereiding
  • Deel 2: Verslavingsgedrag begrijpen
  • Deel 3: Persoonlijk functioneren verbeteren
Christelijk