Kwaliteitsborging

Ik vind het belangrijk dat wanneer mensen zich aan mijn hulp toevertrouwen, dat zij er op aan kunnen dat de kwaliteit van de hulpverlening geborgd is. Daarom ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging en sta ik ingeschreven in het beroepsregister

Praktijk Strijdlust is aangesloten bij de BPSW, de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.

Dit is een vereniging die gericht is op kwaliteitsbewaking en beroepsontwikkeling.

Praktijk Strijdlust, bij monde van Harko IJkema, is ingeschreven in het beroepsregister voor GGZ agogen bij het registerplein onder registratienummer: 461029744. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.

Praktijk Strijdlust hecht er veel waarde aan om jouw privacy te beschermen. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) en hebben de regels hiervan vastgelegd in het privacyreglement die je HIER kunt lezen. Tevens is voor de verwerking van persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst met een gecertificeerde externe partij afgesloten. Informatie over deze verwerkingsovereenkomst kun je HIER inzien.

Ondanks dat de hulpverlener er alles aan gelegen is om de geboden hulp naar tevredenheid uit te voeren, kan het gebeuren dat je als hulpvrager een klacht hebt over de behandeling of de behandelaar. Uiteraard hopen we dat we daar in een gesprek samen uit kunnen komen. Maar mocht dit niet lukken, dan kan je een klacht indienen via de procedures van de beroepsvereniging BSPW. Daar zijn wel regels en voorwaarden aan verbonden. Deze kun je HIER lezen.

CLIËNT TEVREDENHEID

Cliënten vullen na hun behandeling een tevredenheidsformulier in: de CQi. Deze wordt landelijk gebruikt om vergelijkend onderzoek te kunnen doen over cliënt tevredenheid. De belangrijkste uitslagen worden hieronder getoond.

Is de behandeling naar jouw mening de juiste aanpak voor je problemen geweest?
Nee - helemaal niet - een beetje - deels - grotendeels - ja - helemaal.
Is de behandeling naar je wens uitgevoerd?
Nee - helemaal niet - een beetje - deels - grotendeels - ja - helemaal.
Welk cijfer geef je aan deze hulpverlening? Hierbij is 0 heel slecht en 10 uitstekend.
Hoe waarschijnlijk is het dat je de hulpverlening van Praktijk Strijdlust zult aanbevelen aan vrienden en familie? Hierbij is 0 'zeer onwaarschijnlijk' en 10 'zeer waarschijnlijk'.
Previous
Next