KWALITEITSBORGING
Ik vind het belangrijk dat wanneer mensen zich aan mijn hulp toevertrouwen, dat zij er op aan kunnen dat de kwaliteit van de hulpverlening geborgd is. Daarom ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging en sta ik ingeschreven in het beroepsregister

Praktijk Strijdlust is aangesloten bij de BPSW, de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.

Dit is een vereniging die gericht is op kwaliteitsbewaking en beroepsontwikkeling.

Deze beroepsvereniging heeft ook een beroepscode waar de aangesloten hulpverleners zich aan verbinden. Deze kun je hier downloaden.

Downloaden

Praktijk Strijdlust, bij monde van Harko IJkema, is ingeschreven in het beroepsregister voor GGZ agogen bij het registerplein onder registratienummer: 461029744.

Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden.

Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.

Praktijk Strijdlust hecht er veel waarde aan om jouw privacy te beschermen. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) en hebben de regels hiervan vastgelegd in het privacyreglement.

Tevens is voor de verwerking van persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst met een gecertificeerde externe partij afgesloten. Informatie over deze verwerkingsovereenkomst kun je HIER inzien.

Downloaden privacy reglement

Ondanks dat de hulpverlener er alles aan gelegen is om de geboden hulp naar tevredenheid uit te voeren, kan het gebeuren dat je als hulpvrager een klacht hebt over de behandeling of de behandelaar.

Uiteraard hopen we dat we daar in een gesprek samen uit kunnen komen. Maar mocht dit niet lukken, dan kan je een klacht indienen via de procedures van de beroepsvereniging BSPW. Daar zijn wel regels en voorwaarden aan verbonden.

Deze kun je hier downloaden.

Downloaden

CLIËNT TEVREDENHEID

Cliënten vullen na hun behandeling een tevredenheidsformulier in: de CQi. Deze wordt landelijk gebruikt om vergelijkend onderzoek te kunnen doen over cliënt tevredenheid. De belangrijkste uitslagen worden hieronder getoond.