Behandelmogelijkheden

Praktijk strijdlust biedt professionele hulp vanuit de overtuiging dat porno of ander schadelijk seksueel gedrag een vijand is die overwonnen kan worden. Je kunt weer vrij worden en innerlijke rust vinden zodat je leven weer kan opbloeien. Daarvoor bied ik in mijn praktijk meerdere vormen van hulp aan. Ik probeer daarbij steeds te zoeken naar vormen die het beste zouden kunnen aansluiten bij wat mensen prettig vinden. 

WERKWIJZE

Door de jaren heen heb ik ontdekt wat bij veel mensen terugkerende thema’s zijn die in een behandeling aan bod komen. In de therapie geef ik aandacht aan de volgende onderwerpen:

 1. Verslavingspatronen begrijpen en het verslavingsgedrag doorbreken
 2. Terugvalpreventie technieken leren en maatregelen treffen om de weerbaarheid te vergroten
 3. Versterken van eigenwaarde en zelfbeeld
 4. Relationeel herstel bevorderen
 5. Gezonde leefstijl ontwikkelen
 6. Bouwen aan een gezond geestelijk leven
 7. Groeien in zelfinzicht

Om bovengenoemde onderwerpen eigen te maken hanteer ik onder andere de volgende methodische interventies:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psycho educatie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Systeem / relatie therapie
 • Thuiswerkopdrachten
 • Accountability
 • Online ondersteuning

Een belangrijk hulpmiddel in de therapie is de inzet van een online leeromgeving. Hiervoor heb ik het online behandel programma ‘Lust Leren Loslaten’ ontwikkeld. Voor een effectieve en tijdsbesparende manier van werken adviseer ik cliënten die bij mij in behandeling komen dit online programma aan te schaffen. Zo kunnen we de behandelduur verkorten, de kosten laag houden en de tijd optimaal benutten.

SOORT HULPVRAGEN

De hulpverlening richt zich allereerst op de begeleiding van mensen voor wie porno of seks verslavend is geworden. 

Het voelt aan alsof je de controle over jezelf kwijt bent. Je denken, je gevoelens en je gedrag wordt in toenemende mate door het verlangen naar seks beheerst. Alles lijkt er voor te moeten wijken.

Achter de problemen die je hebt met porno of seks, kunnen ook andere hulpvragen liggen.  

Bijvoorbeeld:

 • problemen in de relatie
 • identiteitsvragen
 • emotionele problemen
 • zingevingsvragen

Deze hulpvragen zullen dan ook meegenomen worden wanneer wij de problematiek rondom porno gaan behandelen. 

Waar ik geen begeleiding in kan bieden, omdat ik hierover onvoldoende kennis heb, betreffen de volgende gebieden:

 • Seksuele disfuncties (zoals stoornissen in de seksuele responscyclus, erectiestoornissen, vaginisme, impotentie etc.)
 • Parafilieën (zoals exhibitionisme, fetisjisme, pedofilie, voyeurisme, masochisme, travestie etc.)
 • Genderidentiteitsstoornissen (zoals homofilie, bi-seksualiteit, pedofilie, transgender etc.)

Voor deze problemen adviseer ik om hulp te zoeken bij een seksuoloog.

Individuele gesprekken

Als je eenmaal verstrikt bent geraakt in de verleidingen van porno en ander ongewenst seksueel gedrag, is het soms heel lastig om daar weer uit te komen. Vaak weet je gewoon niet waar je moet beginnen en waarom het zo ver uit de hand is gelopen. Tijdens de individuele gesprekken ga je dit ontdekken.

Lees verder »

Relatie gesprekken

Als binnen een bestaande relatie blijkt dat één van de partners problemen heeft met porno of ander ongewenst seksueel gedrag, dan heeft dit grote invloed op het voortbestaan van deze relatie. Als het ongewenste seksuele gedrag voor een langere periode in het geheim heeft bestaan en dit wordt bekend, dan is het alsof er een bom binnen de relatie ontploft.

Lees verder »

Online behandeling

Voor sommige mensen is de afstand tot mijn praktijk een probleem. Internet biedt tegenwoordig goede mogelijkheden om contact te onderhouden tussen cliënt en hulpverlener. Dat kan via e-consulten of via online programma’s op het leer

Lees verder »

Zelfregistratie dagboek

Waarom ben je de ene dag meer gevoelig om toe te geven aan porno of andere seksueel gedrag dan de andere dag? Uit ervaring weten we dat hier verschillende oorzaken voor zijn. Om dit op te sporen heb ik een zogenaamde thermometer ontwikkelt. Zoals een gewone thermometer de temperatuur meet, zo meet deze thermometer het terugval risico van die dag.

Lees verder »