Het boek Strijdlust, als lust een strijd is,  is in september 2011 uitgekomen. Tijdens het schrijven heb ik deze mensen gevraagd met mij mee te lezen en te reageren op de inhoud. 

Het is fijn en goed om je gedachten bij anderen tegen het licht te kunnen houden. Zo is het boek er uiteindelijk beter door geworden. Mooi dat zij het boek dan ook van harte aanbevelen.

Aanbevelingen

Het boek Strijdlust is een grote aanrader voor christenen die worstelen met onreinheid of seksuele verslavingen. Het boek biedt je een compleet en creatief programma dat je samen met een buddy helemaal zelfstandig kunt doorlopen. De schrijver is erin geslaagd een boek te schrijven dat je echt aan het werk zet. Je kunt dit boek niet alleen lezen, je moet het doen. Daar zit ook de kracht in. Ik zie veel mogelijkheden voor dit boek in onze therapiegroepen.

Ferdinand Bijzet. Relatie- en gezinstherapeut, psychotherapist ER.’

 

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: we leven in een oversekste samenleving met een pornocultuur. Hierdoor worstelen ontelbaar veel mensen met hun seksuele gevoelens. Voor hen heeft Harko IJkema dit praktische (werk)boek geschreven waarin hij Bijbelse principes en psychologische inzichten samenbrengt om hen die worstelen met onreinheid via zeven uitgewerkte stappen tot HERSTEL te leiden. Strijdlust is een absolute aanrader voor iedereen die bereid is met zichzelf geconfronteerd te willen worden, om daarna nooit meer dezelfde te zijn!

Wilkin van de Kamp. Voorganger Euregio gemeente Aalten en directeur stichting ‘Geboren om vrij te zijn’.

 

Alhoewel seksualiteit in onze cultuur een openlijk thema is, blijft de moeite en de pijn die velen er mee ondervinden onbesproken. En als het bespreekbaar is vanuit christelijk perspectief, dan blijft het vaak beperkt tot waarschuwing voor dingen die niet mogen of die moeten. Maar hoe leef je vanuit Gods perspectief? Dan heb je Zijn richtlijnen nodig én de praktische handvaten om de Bijbelse principes in praktijk te brengen. Dit boek bevat een schat aan Waarheid die vrij maakt én bruikbare hulpmiddelen om in die vrijheid te wandelen. 

Jef De Vriese. Directeur Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w

 

Pornografie bedreigt ons welzijn. De beschikbaarheid en toegankelijkheid maakt het tot een ware volksvijand. De schrijver pakt het probleem grondig aan. Dit boek analyseert nuchter en toch bewogen, is persoonlijk en geeft zinvolle antwoorden. De Bijbel blijkt zeer actueel te zijn om met dit probleem om te gaan. Werkelijke verandering en blijvende overwinning zijn mogelijk! Stap voor stap wordt je meegenomen o.a. d.m.v. praktische opdrachten. Maar dat niet alleen. Indrukwekkend is het gedeelte over het erkennen van Gods liefde. Dit laat zien dat een mens daarin zijn of haar diepste vervulling vindt en hem in staat stelt ten volle te leven. Van harte aanbevolen! 

Kees van Velzen. Voormalig afdelingshoofd EO-nazorg, nu voorganger de Pijler in Lelystad